http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

W związku z przygotowaniami mającymi na celu wdrożenie Dyrektywy Fałszywkowej przypominamy,
że do uruchomienia systemu informatycznego umożliwiającego weryfikację i wycofanie kodów
z bazy niezbędny jest zakup skanerów 2D spełniających następujace wymagania: Wymagania...

W dniu 17 grudnia (poniedziałek) 2018r.  o godz 16:30  w sali konferencyjnej
Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kielcach przy ul. Stefana Okrzei 26/1
odbędzie się Spotkanie Szkoleniowe dla Farmaceutów, którzy otrzymali PWZ w 2017 i 2018 roku.

Harmonogram obejmuje:
* Spotkanie z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej
* Rozporz. MZ  z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów.
* Bieżące sprawy dotyczące realizacji recept i zapotrzebowań.
* Struktura organizacyjna Izby Aptekarskiej i jej organów. 
Zgłoszenia pod nr. tel 41 366 17 73 lub 789 220-064 (może być forma sms).
ZAPRASZAMY.

Z inicjatywy koleżanek farmaceutek w dniu 14 grudnia 2018r. o godz. 18.00
w kościele p.w. Św. Trójcy w Kielcach; zostanie odprawiona msza św.
                  w intencji  ś.p. Łucji Świderskiej - Konturek

             Prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
              serdecznie zaprasza Farmaceutów Emerytów
         na Spotkanie w dniu 12 grudnia (środa) 2018r. o godz. 1200
         w sali konferencyjnej Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
                     w Kielcach przy ul. Stefana Okrzei 26/1
                Prosimy o potwierdzenie przybycia tel; 41 366 17 73

Informujemy, że można składać zgłoszenia do VI edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych,
w którym wyłoniona zostanie najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny farmacji.
Na laureatów czekają nagrody finansowe oraz – w przypadku najlepszego z najlepszych
– honorowy tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych i staż w laboratoriach Gedeon Richter Polska.
Zgłoszenia można nadsyłać do 8 lutego 2019.   Szczegóły konkursu...

Na naszej stronie internetowej uruchomiona została nowa zakładka;
Przewodniki farmaceutyczne.
Jest to własna inicjatywa jednego z naszych kolegów, który na podstawie ankiet zbieranych
podczas spotkań farmaceutów będzie opracowywał zagadnienia dotyczące
różnych schorzeń i ich terapii.  Pierwszy temat; Depresja.
Zachęcamy do lektury www.koia.kielce.pl / zakładka boczna Przewodniki farmaceutyczne.

Apteki, które prawidłowo podłączyły się do Platformy P1 oraz wygenerowały certyfikaty P1
powinny w najbliższym czasie otrzymać z Centrum Systemów Informacyjnych
w Ochronie Zdrowia wiadomość e-mail zawierającą propozycje testów do wykonania
z wykorzystaniem pakietu e-recept.  propozycje testów...

Nabór do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty.
Szczegóły naboru...

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację dotyczącą zmian w systemach informatycznych, jakie pojawią się w 2019 roku.
Komunikat przygotowała Naczelna Izba Aptekarska:

31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach

Zgodnie z art. 56 ust. 4a ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia:
4a. Apteki są̨ obowiązane do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz do podłączenia się̨ do tego systemu, nie później niż̇ do dnia 31 grudnia 2018 r.”,

W związku z powyższym do dnia 31 grudnia 2018 roku wszystkie apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne powinny założyć konto na platformie P1 do realizacji recepty elektronicznej co wypełni obowiązek zgłoszenia gotowości. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wszystkie apteki podłączone do Systemu P1 zobowiązane są do generowanie nowego dokumentu taksacji tzw. Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) dla wszystkich recept, zarówno w postaci papierowej jaki i elektronicznej. Dane jakie muszą być zawarte w DRR określone są w § 5 rozporządzenia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.
Przypominamy, że do zakładania konta na P1 oraz do realizacji recepty elektronicznej nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP.

9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z aktów delegowanych do dyrektywy antyfałszywkowej opublikowanymi w dniu 9 lutego 2016 r., obowiązek weryfikacji unikalnych kodów leków wchodzi z dniem 9 lutego 2019 roku.

1 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Znowelizowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 20 lipca 2018 r. przesunęła obowiązek raportowania do ZSMOPL na dzień 1 kwietnia 2019 roku. Przypominamy, że do zakładania konta na Platformie P2, która obsługuje ZSMOPL oraz do autoryzacji raportów wysyłanych do systemu nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP.


Zwracamy szczególną uwagę na konieczność rejestracji apteki na portalu P1.

Bez rejestracji (zgłoszenia gotowości) niemożliwa będzie realizacja recept - nawet papierowych - po dniu 31.12.2018!

Rejestracji można dokonać tu: https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek

 

Zakładanie konta w P1 przez PO kierownika apteki.
Procedura...
Wniosek...

W związku z zaangażowaniem Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, 
której Naczelna Izba Aptekarska jest członkiem, w prace nad wdrożeniem w Polsce Dyrektywy fałszywkowej,
w zakresie zabezpieczenia europejskiego łańcucha dystrybucyjnego przed wprowadzaniem
sfałszowanych produktów leczniczych, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie
pilotażu Polskiego Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych.  Czytaj szczegóły...

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Plik do pobrania http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2008/1

10 października br. odbyła się wspólna konferencja prasowa wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego
oraz Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W trakcie spotkania omówiono warunki deklaracji dotyczącej wsparcia finansowego dla aptek,
niezbędnego do terminowego wdrożenia projektu e-Recepty. Czytaj szczegóły...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przedstawiło autorski projekt ustawy o zmianie  ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, który przewiduje odejście od obowiązku szczepień ochronnych,
wprowadzając zasadę dobrowolności w ich stosowaniu.
Czytaj stanowisko Konsultanta na ten temat...

Zgodnie z art.56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia apteki
są zobowiązane do zgłoszenia do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia
swoich systemów do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.
W związku z powyższym, sugeruję i zachęcam Kierowników Aptek by jak najszybciej rozpoczęli
proces podłączania do Systemu P1. Jednocześnie proponuję, żeby przebrnąć przez procedurę
składania wniosku do końca października a później w dogodnym terminie w listopadzie
odbędzie się szkolenie z realizacji z e-recepty.

Wykonanie tej procedury jest bardzo ważne, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018 r. w sprawie recept; od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych
będzie następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego
Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.
Proszę zapoznać się z komunikatem CSIOZ dotyczącego podłączenia do Systemu P1.
Film instruktażowy pokazujący krok po kroku jak wypełnić i złożyć wniosek o dostęp apteki do Systemu P1 znajduje się: https://www.youtube.com/watch?v=vTA02efrfnA&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2q58eS3gq0C

Więcej informacji wkrótce…
                                                                                                            Prezes KORA
                                                                                                            Robert Gocał

Czytaj pismo ...

31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach
9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa
01 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
Czytaj...

Czytaj komunikat...

Czytaj Obwieszczenie...