http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng01gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng02gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng03gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng04gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng05gk-is-115.jpglink


Koleżanki, Koledzy, Członkowie Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej…

W imieniu Prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej zwracam się do Was z propozycją i prośbą
o wyrażenie opinii.
Czy jesteście zainteresowani kartą sportowo-rekreacyjną  zapewniająca dostęp do obiektów sportowych na terenie całej Polski ? Karta, która umożliwia dostęp do zajęć sportowych oraz do programów w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody.
Istnieje możliwość wynegocjowania korzystnych propozycji pod warunkiem przystąpienia odpowiedniej ilości osób. Karta będzie aktywowana i opłacana przez każdego indywidualnie, natomiast KOIA mając deklarację chęci przystąpienia do takiego programu przygotuje dla Was ofertę.
Dlatego proszę o wyrażenie swojej opinii, może być krótko (jestem na tak, jestem na nie) i przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017r.
Jest to wstępne rozpoznanie (ankieta) czy w ogóle jesteśmy zainteresowani taką propozycją.

                                                                         ze sportowym pozdrowieniem
                                                                     Robert Gocał

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w dniu 15 maja 2017r. Ustawę z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Informacja z oficjalnej strony internetowej Prezydenta RP...

Informujemy, że została naprawiona zakładka "Trudne sprawy", która w ostatnich tygodniach nie funkcjonowała poprawnie. W związku z tym osoby, które w miesiącu kwietniu i z początkiem maja przesyłały tą drogą sprawy lub zapytania proszone są o ich ponowne przesłanie.

pulsujcy gifOsoby, które posiadają dokument Prawa wykonywania zawodu farmaceuty ze starym numerem proszone są o dostarczanie oryginału PWZ do biura Izby (osobiście lub pocztą listem poleconym) w celu dokonania adnotacji o nadaniu nowego 8-cyfrowego numeru.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 W związku z licznymi zapytaniami i zgłoszeniami dotyczącymi nie spełniania przez produkty lecznicze wymogów jakościowych, mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo stosowania wydawanych przez nas leków, przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 57, poz. 347), zgłoszenie podejrzenia, iż produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymogom jakościowym dokonuje się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zgłoszenia może dokonać kierownik apteki lub punktu aptecznego, pielęgniarka, położna, lekarz, kierownik jednostki leczniczej – szczegółowy wykaz dostępny w rozporządzeniu.

Zgłoszenie takie następuje w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikami...

1 kwietnia 2017r. w hali sportowej MOSiR w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 9 odbyły się VI Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Organizatorem zawodów była Śląska Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach.
Więcej informacji...

Czytaj komunikat...

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku  we współpracy z firmą  Pfizer Polska sp. z o.o., serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości szkoleń internetowych na nowej platformie edukacyjnej Akademii Dobrego Farmaceuty www.dobryfarmaceuta.pl
Portal umożliwia zdobywanie wiedzy i podnoszenie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie punktów edukacyjnych przyznawanych przez OIA w Białymstoku.

 

W dniach 2-4 czerwca 2017r. w Lublinie odbędą się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów i Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej oraganizowane przez Lubelską Okręgową Izbę Aptekarską.
Kielecka Izba będzie kompletowała swoją drużynę, która będzie reprezentowała świętokrzyskich farmaceutów
w Mistrzostwach. Zainteresowanych udziałem w rozgrywkach prosimy o kontakt z koordynatorem drużyny:
Paweł Cimek nr tel. 515 933 717

Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia zaprasza na 22. Międzynarodowy Kongres OSOZ, który odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Kongres OSOZ zaproszenie
Kongres OSOZ informacje


Koleżanki, Koledzy, Członkowie KOIA

W imieniu Prezydium zwracam się do Was o wsparcie finansowe i pomoc  dla syna naszej koleżanki, przez lata zaangażowanej aktywnie w pracę na rzecz naszego samorządu – mgr farm. Janiny Bomby. Syn Pani Janiny przeszedł skomplikowaną, bardzo kosztowną i nierefundowaną przez NFZ operację z powodu choroby nowotworowej. Przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje, a dla Łukasza będzie to szansa na szybszy powrót do zdrowia.
1% można przekazać dla: Fundacja NEUCA dla Zdrowia KRS: 0000474181 z dopiskiem: Na operacje Łukasza Bomby.
Można także przekazać wsparcie finansowe w formie darowizny na konto:
PKO S.A. nr: 88 1240 6292 1111 0010 5344 2683   z dopiskiem: Na operacje Łukasza Bomby.

Za każdą pomoc Dziękujemy.

                                                                                                                      Prezes KOIA Robert Gocał

 

pulsujcy gifNawiązując do komunikatu NFZ w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym przypominamy, że należy to uczynić do końca lutego br.
Koniecznym jest zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r.
Zaktualizować należy również numer Prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Wszyscy farmaceuci, którzy posiadają "stare" książeczki Prawa wykonywania zawodu, a tym samym "stary" numer muszą dokonać aktualizacji tego numeru. Nowy numer PWZ (ośmiocyfrowy) można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Farmaceutów  https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search 
Osoby, które posiadają dokument PWZ ze starym numerem proszone są o dostarczanie PWZ do biura Izby (osobiście lub pocztą listem poleconym) w celu dokonania adnotacji o nadaniu nowego numeru.

Kamsoft sporządził instrukcję zawierającą pakiet zmian w zakresie danych przekazywanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia - zmiany mają obowiązywać od 1 marca 2017r. 
Instrukcja Kamsoft...

Od 1 stycznia 2017r. rozszerzeniu uległa grupa osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzialenych w aptekach.

Przypominamy, że gotowa informacja do wydrukowania i wywieszenia w aptece znajduje się stale na stronie KOIA w zakładce "Dokumenty do pobrania" w części "Informacje do wywieszenia w aptece".
Informacja dot. osób obsługiwanych poza kolejnościa w aptece dostępna jest również tutaj pobierz

Podpisz List otwarty młodych farmaceutów do Posłanek i Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

List ma na celu poparcie zmian proponowanych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. Chcemy, aby prawdziwy głos młodych farmaceutów został wysłuchany i wzięty pod uwagę podczas obrad sejmowych.

Przeczytaj treść listu...

Podpisy są zbierane w sposób elektroniczny lub papierowy, w zależności od preferencji osoby podpisującej.
Formularz do zbierania podpisów: elektroniczny http://bit.ly/2jRctnt ; papierowy http://bit.ly/2kGHPkW

VI Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej odbęda się w dniach
31.03. - 02.04.2017r. w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 9.
Organizatorem mistrzostw jest Śląska Izba Aptekarska.

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska kompletuje drużynę na zawody. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie chęci udziału do biura Izby pod numerem telefonu 41/ 366 17 73
do dnia 20 lutego 2017r. 

Więcej szczegółów...

VI-Mistrzostwa-pilka halowa

 

Informujemy, że z dniem 6 lutego 2017 roku mija termin przewidziany na dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 (Dz. U. z 2016 roku poz. 1085).

Zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia apteka może zamówić niżej wymienione produkty wyłącznie na podstawie zapotrzebowania, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu, złożonego do hurtowni farmaceutycznej. Obowiązkowi temu podlegają obecnie następujące grupy produktów :

- środki odurzające grup I N i II N

- substancji psychotropowych II P

- środki odurzające grupy III N łącznie z produktami leczniczymi o kategorii dostępności OTC

- substancji psychotropowych IIIP i IV P

Zwracamy uwagę, że powyższy obowiązek do tej pory dotyczył wyłącznie środków odurzających grup I N i II N oraz substancji psychotropowych II P .

 

Konkurs na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie nauk farmaceutycznych.
Więcej informacji...

Konkurs Lider Nauk Farm

Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP zapraszają do udziału w I Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej w dniu 28 stycznia 2017r.
Więcej szczegółów...

plakat I Puchar narciarstwo