http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink

Z przyjemnością informujemy, że Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska przystąpiła do programu ubezpieczeniowego w zakresie OC farmaceuty, który został wdrożony pod patronatem Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Członkowie KOIA nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem.
Składka ubezpieczeniowa jest pokrywana przez KOIA w ramach opłaconych składek członkowskich.
Biuro Izby co miesiąc przesyła do Ubezpieczyciela imienną listę osób objętych polisą.
W związku z powyższym należy pamiętać o terminowym opłacaniu składek członkowskich.

Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje szkody na osobie lub w mieniu, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym:
-wydanie leku innego niż zamówiony, 
- OC za produkt w zakresie leków przygotowywanych, 
- wydanie leku zepsutego, sfałszowanego, pod warunkiem że wykrycie tego nie było możliwe,
- szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa,
- wydanie leku przeterminowanego, o ile przekroczenie terminu ważności nie było większe niż 90 dni,
- wydanie leku na bazie sfałszowanej recepty, o ile odpowiedzialność za takie działanie można przypisać Ubezpieczonemu.
Zakres ubezpieczenia został wynegocjowany przez jednego z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor S.A., który zapewnia gwarancję nadzoru nad procesem likwidacji szkód oraz wypłaty odszkodowań.

Ochrony w programie udziela jeden z wiodących zakładów ubezpieczeniowych w Polsce
 – STU Ergo Hestia SA. Szczegóły ubezpieczenia...

 

Kielecka Okręgowa Rada Aptekarska mając na uwadze zagwarantowanie, aby osoba pełniąca funkcję kierownika apteki posiadała niezbędną wiedzę do pracy w aptece oraz umiejętności wykonywania usług farmaceutycznych zastrzeżonych dla farmaceutów, a w konsekwencji zapewniła prawidłowe kierowanie apteką, ustaliła iż w trakcie obliczania stażu kandydata na stanowisko kierownika apteki ogólnodostępnej KORA oraz Prezydium KORA będą kierowały się wytycznymi zawartymi w stanowisku Nr VII/ 1 / 2017 wydanym przez Naczelną Radę Aptekarską
z dnia 23 maja 2017 roku, którego treść przedstawia się następująco: Czytaj stanowisko
Dokumenty wymagane do wydania opinii dla kandydatów na stanowisko kierownika apteki można pobrać
z zakładki Dokumenty do pobrania

W/w procedura obowiązuje od 1 Listopada 2017 roku.

Dla ułatwienia można skorzystać z kalkulatora obliczania przebiegu czasu pracy dla kandydata na kierownika apteki
Przejdź do kalkulatora...

W nawiązaniu do komunikatu z dnia12.07.2017r. Prezydium KORA informuje, że w przedmiotowym temacie toczą się prace w NRA. Do czasu wypracowania stanowiska NRA wstrzymuje się wejście w życie stanowiska KORA,
o którym mowa wyżej.

 

koia ulotka FB Koleżanki, Koledzy, Członkowie Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej…

W odpowiedzi na Wasze zainteresowanie kartą sportowo-rekreacyjną zapewniającą dostęp do obiektów sportowych na terenie całej Polski informujemy, że KOIA rozpoczęła współpracę umożliwiającą Członkom Izby korzystanie z kart FitProfit i FitSport.

Informacje o obiektach sportowych, które uczestniczą w Programie Sportowym oraz o dostępności do oferty tych obiektów znajdziecie pod adresem: http://www.fitprofit.pl/

          Na adresy e-mailowe członków KOIA, którzy je podali, została wysłana ulotka informacyjna oraz instrukcja – procedura dokonywania zgłoszeń i wpłat do Programu.

          Jeżeli nie otrzymaliście Państwo takiej informacji, a jesteście zainteresowani przystąpieniem do Programu Sportowego to proszę o przesłanie zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Po weryfikacji otrzymacie zwrotnie pełną informację o procedurze dokonywania zgłoszeń i wpłat. W razie wątpliwości proszę dzwonić pod numer tel. (041) 366 17 73

Wykaz Partnerów i świadczonych przez nich usług dla poszczególnych typów Kart znajduje się na stronie internetowej odpowiednio dla:

 Programu FitProfit (Program FP) - www.fitprofit.pl/obiekty 

 Programu FitSport (Program FS) - www.kartafitsport.pl/obiekty.

                                                                                    ze sportowym pozdrowieniem
                                                                                    Robert Gocał

 

Stanowisko Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie stażu pracy w aptece, o którym mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
Stanowisko KORA...
Stanowisko będzie obowiązywało od dnia 1 września 2017 roku.
W najbliższym czasie zostanie opublikowany wykaz dokumentów jakie będzie trzeba złożyć starając się o wydanie rękojmi należytego kierownia apteką/hurtownią/działem farmacji.

Informujemy, że w menu bocznym na stronie internetowej KOIA zamieściliśmy logotyp EZDROWIE P2, który po kliknięciu przekierowuje na Platformę Rejestrów Medycznych gdzie zgromadzone są wszystkie rejestry funkcjonujące w ochronie zdrowia, m.in. Rejestr Aptek, Rejestr Produktów Leczniczych, Rejestr Surowców Farmaceutycznych i inne.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Znowelizowane ustawy mają umożliwić chorym dostęp do surowców farmaceutycznych z konopi, które będą mogły być przedmiotem obrotu w aptekach na podstawie recepty lekarskiej.
Więcej...


Koleżanki, Koledzy, Członkowie Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej…

W imieniu Prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej zwracam się do Was z propozycją i prośbą
o wyrażenie opinii.
Czy jesteście zainteresowani kartą sportowo-rekreacyjną  zapewniająca dostęp do obiektów sportowych na terenie całej Polski ? Karta, która umożliwia dostęp do zajęć sportowych oraz do programów w zakresie pielęgnacji zdrowia i urody.
Istnieje możliwość wynegocjowania korzystnych propozycji pod warunkiem przystąpienia odpowiedniej ilości osób. Karta będzie aktywowana i opłacana przez każdego indywidualnie, natomiast KOIA mając deklarację chęci przystąpienia do takiego programu przygotuje dla Was ofertę.
Dlatego proszę o wyrażenie swojej opinii, może być krótko (jestem na tak, jestem na nie) i przesłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 15 czerwca 2017r.
Jest to wstępne rozpoznanie (ankieta) czy w ogóle jesteśmy zainteresowani taką propozycją.

                                                                         ze sportowym pozdrowieniem
                                                                     Robert Gocał

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w dniu 15 maja 2017r. Ustawę z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.
Informacja z oficjalnej strony internetowej Prezydenta RP...

Informujemy, że została naprawiona zakładka "Trudne sprawy", która w ostatnich tygodniach nie funkcjonowała poprawnie. W związku z tym osoby, które w miesiącu kwietniu i z początkiem maja przesyłały tą drogą sprawy lub zapytania proszone są o ich ponowne przesłanie.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 W związku z licznymi zapytaniami i zgłoszeniami dotyczącymi nie spełniania przez produkty lecznicze wymogów jakościowych, mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo stosowania wydawanych przez nas leków, przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 57, poz. 347), zgłoszenie podejrzenia, iż produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymogom jakościowym dokonuje się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zgłoszenia może dokonać kierownik apteki lub punktu aptecznego, pielęgniarka, położna, lekarz, kierownik jednostki leczniczej – szczegółowy wykaz dostępny w rozporządzeniu.

Zgłoszenie takie następuje w formie pisemnej. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

Treść rozporządzenia wraz z załącznikami...

1 kwietnia 2017r. w hali sportowej MOSiR w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 9 odbyły się VI Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Organizatorem zawodów była Śląska Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach.
Więcej informacji...

Czytaj komunikat...

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku  we współpracy z firmą  Pfizer Polska sp. z o.o., serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości szkoleń internetowych na nowej platformie edukacyjnej Akademii Dobrego Farmaceuty www.dobryfarmaceuta.pl
Portal umożliwia zdobywanie wiedzy i podnoszenie kompetencji zawodowych oraz zdobywanie punktów edukacyjnych przyznawanych przez OIA w Białymstoku.

 

W dniach 2-4 czerwca 2017r. w Lublinie odbędą się I Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów i Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej oraganizowane przez Lubelską Okręgową Izbę Aptekarską.
Kielecka Izba będzie kompletowała swoją drużynę, która będzie reprezentowała świętokrzyskich farmaceutów
w Mistrzostwach. Zainteresowanych udziałem w rozgrywkach prosimy o kontakt z koordynatorem drużyny:
Paweł Cimek nr tel. 515 933 717

Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia zaprasza na 22. Międzynarodowy Kongres OSOZ, który odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Kongres OSOZ zaproszenie
Kongres OSOZ informacje


Koleżanki, Koledzy, Członkowie KOIA

W imieniu Prezydium zwracam się do Was o wsparcie finansowe i pomoc  dla syna naszej koleżanki, przez lata zaangażowanej aktywnie w pracę na rzecz naszego samorządu – mgr farm. Janiny Bomby. Syn Pani Janiny przeszedł skomplikowaną, bardzo kosztowną i nierefundowaną przez NFZ operację z powodu choroby nowotworowej. Przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje, a dla Łukasza będzie to szansa na szybszy powrót do zdrowia.
1% można przekazać dla: Fundacja NEUCA dla Zdrowia KRS: 0000474181 z dopiskiem: Na operacje Łukasza Bomby.
Można także przekazać wsparcie finansowe w formie darowizny na konto:
PKO S.A. nr: 88 1240 6292 1111 0010 5344 2683   z dopiskiem: Na operacje Łukasza Bomby.

Za każdą pomoc Dziękujemy.

                                                                                                                      Prezes KOIA Robert Gocał

 

pulsujcy gifNawiązując do komunikatu NFZ w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym przypominamy, że należy to uczynić do końca lutego br.
Koniecznym jest zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Świadczeniodawcy lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r.
Zaktualizować należy również numer Prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Wszyscy farmaceuci, którzy posiadają "stare" książeczki Prawa wykonywania zawodu, a tym samym "stary" numer muszą dokonać aktualizacji tego numeru. Nowy numer PWZ (ośmiocyfrowy) można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Farmaceutów  https://crf.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/Search 
Osoby, które posiadają dokument PWZ ze starym numerem proszone są o dostarczanie PWZ do biura Izby (osobiście lub pocztą listem poleconym) w celu dokonania adnotacji o nadaniu nowego numeru.

Kamsoft sporządził instrukcję zawierającą pakiet zmian w zakresie danych przekazywanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia - zmiany mają obowiązywać od 1 marca 2017r. 
Instrukcja Kamsoft...