http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng01gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng02gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng03gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng04gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/template.rotator.ng05gk-is-115.jpglink

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich.
Treść obwieszczenia...

pulsujcy gifApteki, które w wyniku przesłania zestawienia refundacyjnego za pierwszą połowę września otrzymały zwrotny komunikat o błędzie o numerze kod 61307007 - "błędnie obliczona dopłata pacjenta" proszone są
o sprawdzenie wersji programu XML (aktualna wersja to 2.3). To czy raport został wygenerowany zgodnie z nową wersją oprogramowania można sprawdzić w programie Kamsoft nr 21 zestawienie refundacyjne - ostatnia kolumna. Apteki, których dotyczy problem proszone są o kontakt z informatykiem.

          Logo z napisem

  

25 lat samorządu aptekarskiego 
1991 – 2016

 

 

Prezydium Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

ma zaszczyt zaprosić

Koleżanki i Kolegów

na uroczystość obchodów XXV-lecia reaktywowania samorządu aptekarskiego,

która odbędzie się w dniu 06 października 2016r. o godz. 1600

w Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego 

w Kielcach przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2

 


Uroczystość została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Świętokrzyskiego:

Logo Urzdu Wojewodzkiego                 Godo

  Więcej informacji...

 

Zobacz zasady

W dniu 10 września 2016r. odbędą się I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB.
Więcej informacji...

Pan Krzysztof Słomiak - farmaceuta, członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi oraz pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zabiega o dobycie stażu zawodowego w Parlamencie Europejskim. Jako kandydat ma duże szanse na zrealizowanie tego celu. Przebył dwa wymagające progi rekrutacji. Pozostał ostani etap, którym jest uzyskanie przez kandydata społecznego poparcia - jest to głosowanie poprzez portal Facebook.
Aby zagłosować na Krzysztofa Słomiaka należy kliknąć na poniższy link, zalogować się do portalu Facebook, wybrać województwo łódzkie, znaleźć go na liście i kliknąć "głosuj".
https://apps.facebook.com/po-eurostaz 

 

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 2-4 wrzesnia 2016r. V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbęda się w hotelu "Mazurski Raj Hotel, Marina & SPA" w malowniczym zakątku nad jeziorem Bełdany niedaleko Rucianego-Nidy, Piaski 5.
Więcej informacji...

Czy zdarzyło się Wam, że pacjenci przynieśli reklamówkę przeterminowanych leków, a w aptece nie ma specjalnych konternerów do zbierania odpadów lekowych... ?

Odpadów lekowych nie wolno traktować tak samo, jak inne odpady powstające w gospodarstwach domowych. Obowiązek ich selektywnej zbiórki poprzez tzw. punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych spoczywa na wszystkich gminach. Do zbierania odpadów lekowych służą specjalne kontenery wystawiane w części aptek.

Apteki i punkty apteczne uczestniczą w zbiórkach przeterminowanych leków dobrowolnie. Mogą zgłosić taką wolę do odpowiedniego urzędu gminy, który zapewnia regularny wywóz i utylizację leków zgodnie z ustawą o odpadach.

Kierownik apteki ma obowiązek przekazywać do utylizacji przeterminowane leki, nie ma jednak obowiązku prowadzenia zbiórki przeterminowanych leków od pacjentów. Jednak w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz zgodnie z proekologiczną postawą pokażmy nasz stosunek przejawiający się poszanowaniem praw przyrody. Nie odsyłajmy pacjentów, wskażmy apteki które uczestniczą w zbiórkach przeterminowanych leków i posiadają specjalne kontenery. A może pacjentów - seniorów, którzy dotarli do nas z reklamówką przeterminowanych leków nie będziemy "gonić po mieście" tylko sami wykażemy się inicjatywą...?

Lista aptek, które zbierają przeterminowane leki na terenie Kielc dostępna jest na stronie Urzędu Miasta zobacz.
Informacje na temat aptek, które prowadzą zbiórkę przeterminowanych leków w innych miejscowościach można uzyskać w poszczególnych urzędach miasta lub gminy.

Zapraszamy farmaceutów - amatorów fotografii do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów - FotoFarm, który jest organizowany przez Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.
Więcej informacji...

 W związku z kontrolami aptek przez organy inspekcji sanitarnej, które wymagają w aptekach m.in. wdrożenia systemu HACCP Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska zakupiła dla swoich członków poradnik wdrażania systemu HACCP oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) w aptekach.

Czytaj więcej...

W dniu 12 maja 2016r. została opublikowana Ustawa z dnia 18 marca 2016r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 652), która zacznie obowiązywać od 12 czerwca 2016r.
Ustawa wprowadza następujące zmiany istotne z punktu widzenia farmaceuty:

 • dla aptek ważna będzie zmiana oraz rozszerzenie art. 44 ust. 2 i 3 ustawy o refundacji leków. Zgodnie
  z nią możliwe będzie, o ile lekarz nie dokonał adnotacji zakazującej zamiany, wydanie na żądanie pacjenta
  (po wcześniejszym jego poinformowaniu o możliwości nabycia tańszego leku):
  - leku o cenie równej lub wyższej niż cena leku zapisanego na recepcie,
  - leku nierefundowanego ze 100% odpłatnością (także po spełnieniu w/w obowiązku),
  - opakowania różniącego się o maksymalnie 10% liczbę dawek w stosunku do opakowania zapisanego,
  np. można zamienić opakowanie a 28szt. na opakowanie a 30szt. lub odwrotnie. 
 • osobom, które ukończyły 75 rok życia, na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną
  (za wyjątkiem położnej) przysługuje bezpłatne zaopatrzenie we wskazane przez Ministra Zdrowia w obwieszczeniu refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przezanczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne (pierwszy wykaz uwzględniający leki bezpłatne dla pacjentów po 75 roku życia ma zostać opublikowany po 1 wrzesnia 2016r.).  
 • w art. 44a zostało opisane wydawanie odpowiedników dla seniorów, tj. pacjentów po 75 roku życia trzeba będzie poinformować o możliwości nabycia odpowiednika, który zostanie wydany bezpłatnie, ponieważ będzie znajdował się w obwieszczeniu refundacyjnym, w części dotyczącej zaopatrzenia seniorów.
 • w sytuacji kiedy pacjent jednocześnie posiada uprawnienia dodatkowe (ZK, PO, IW, AZ) należy mu wydać lek
  o najniższej dopłacie.

Zobacz treść oświadczenia...

II Rajd Rowerowy Aptekarzy Szlakiem Jezior Pałuckich i Geocaching na Pałukach
Więcej informacji...

W związku z często pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi stosowania witamin w recepturze aptecznej poniżej zamieszczamy link do 5-częściowego opracowania, które zapewne okaże się pomocne. 
Witaminy w recepurze aptecznej...

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza na imprezę biegową pn. Biegiem na Bagry 2 !, która odbędzie się 24 kwietnia 2016 roku nad krakowskim Zalewem Bagry. Podczas biegu głównego zostanie rezegrana dodatkowa kategoria "Najlepsi: Farmaceutka i Farmaceuta". Podczas drugiej edycji uczestnicy wydarzenia mają do wyboru bieg crossowy na dystansie 10 km (Bieg Główny) lub 3 km (jedno okrążenie zalewu). Oprócz tego zorganizowane zostaną biegi dla dzieci. Na mecie każdy otrzyma pamiątkowy, odlewany medal, a w pakiecie startowym okolicznościową teczniczną koszulkę biegową lub użyteczny ręcznik.
Partnerem wydarzenia jest Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. 
Zapraszamy !

Śląska Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na coroczne targi farmaceutyczne oraz szkolenie za 7 punktów edukacyjnych (5 "twardych" i 2 "miękkie"), które odbędą się 19 marca 2016r. (sobota) w Katowicach - Giszowcu.
Więcej informacji...

Apel Fundacji Rozwoju Lubelskiego Wydziału Farmaceutycznego im. mgr farm. Witolda Łobarzewskiego
w Lublinie.
Czytaj...

W lutym br. otrzymaliśmy pytanie w jakiej formie można udzielić pacjentowi informacji na temat kosztów realizacji recepty, która jest mu potrzebna w celu uzyskania refundacji tych kosztów przez MOPR. Zapytanie skierowaliśmy do MOPR-u w Kielcach. Pismo KOIA oraz odpowiedź MOPR zamieszczone zostały w zakładce "Najczęściej zadawane pytania" - pytanie nr 393.