http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych z 16 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia
Urządowego Wykazu Produktów Leczniczych.  Pobierz Wykaz...

Nowe obwieszczenia refundacyjne, obowiązujące od 1 maja 2018 r. przynosi dobre wiadomości dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy płuca.
Pomimo przedłużających się prac nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34), wypracowano kompleksowe podejście do leczenia tego schorzenia.  Pacjenci cierpiący na nowotwór złośliwy płuca, otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z katalogu immunoterapii obejmujących substancje czynne niwolumab oraz pembrolizumab.
W zakresie schorzeń onkologicznych, nowe obwieszczenie wprowadza również nowoczesne
technologie lekowe do istniejącego programu leczenia raka nerki. Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnienie to wynika bowiem z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, który określa elementy, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie. Czytaj szczegóły...

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept
(Dz. U. poz. 745) oraz będącymi tego konsekwencją wątpliwościami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece, w przypadku zasadności dokonania podzielenia opakowania produktu leczniczego, tj. co do możliwości postąpienia w takim przypadku na dotychczasowych zasadach,
określonych w § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich
(Dz. U. 2017, poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne
(Dz. U. 2017, poz. 1589) Ministerstwo Zdrowia informuje, że dzielenie takie może się odbywać
na dotychczasowych zasadach
.   Czytaj szczegóły...

W dniu 18 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745).   Rozp.MZ...
W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. realizacja recept
może następować na dotychczasowych zasadach. Czytaj szczegóły...

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą m.in. możliwość wystawienia e-recept bez osobistego badania pacjenta, po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Celem regulacji jest wdrożenie e-recepty - jednej z kluczowych e-usług, stanowiącej element procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce, odbywającego się w ramach projektu Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, tzw. P1.  Czytaj szczegóły...

Minister zdrowia zwrócił się 27 marca do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o natychmiastowe zastosowanie korzystnej dla pacjentów z ustawy „Za Życiem” interpretacji zmian w Rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które weszło w życie 3 marca. Czytaj szczegóły...

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę
procederem nielegalnego wywozu leków z Polski.  Czytaj szczegóły...

Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018r. projekt tzw. małej nowelizacji prawa farmaceutycznego.
Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych.
Czytaj szczegóły...

8 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. z 2018 poz.499).
Czytaj Rozporządzenie...
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018 i dotyczy osób, które rozpoczynają okres edukacyjny
po tym terminie czyli tych, które odbierać będą prawo wykonywania zawodu od roku 2018 (§ 6 ust. 4.
Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu farmaceuty w danym roku,
okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego praw, oraz osoby,
które obecnie odbywają półroczne przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu
( § 6 ust.5 5. Dla farmaceutów, którzy byli obowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone). Wszyscy, którzy rozpoczęli okres edukacyjny kończą go na dotychczasowych zasadach
( § 9. Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego).

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2018r.  w  sprawie wykazu produktów leczniczych,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Czytaj Obwieszczenie...

Projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 14 marca 2018ruku.
Czytaj projekt...

Ministerstwo Zdrowia przypomina o konieczności zakładania kont i podłaczania podmiotów raportujących
do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Czytaj Pismo MZ...

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi w sprawie doprecyzowania niektórych stwierdzeń
dotyczących sposobu realizacji recept. Czytaj Pismo MZ...

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z bnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów mwdycznych zagrożonych brakiem dostępnosci na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czytaj Obwieszczenie..

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 2018-01-01 Wykaz...

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi z dnia 20 grudnia 2017 roku. Czytaj komunikat...

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 14 listopada 2017r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczpopolitej Polskiej na 15 listopada 2017r. Czytaj Obwieszczenie...

Szczepienia mają dwa główne cele: zapewnić maksymalną ochronę przed zachorowaniem na groźne choroby zakaźne oraz wyeliminować występowanie poszczególnych chorób zakaźnych w społeczeństwie - przypomina MZ. Obecnie do szczepień obowiązkowych zalicza się szczepienia przeciwko:gruźlicy, zakażeniom pneumokokowym, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi,wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B.
Osoby z grup podwyższonego ryzyka są szczepione również przeciwko: ospie wietrznej, błonicy, tężcowi wściekliźnie.
W Polsce szczepienia obowiązkowe realizowane są według kalendarza szczepień u:
- dzieci i młodzieży do 19 roku życia,
- osób szczególnie narażonych na zachorowanie, czyli studentów uczelni medycznych, pracowników ochrony zdrowia, pracowników służb weterynaryjnych.
Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia podaje komunikat w sprawie sytuacji w elektrowni Tihagne w Belgii.
Czytaj komunikat...