http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

Narodowy Fundusz Zdrowia podaje komunikatw sprawie korekt danych sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku, ujętego w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofaniu serii produktów leczniczych z obrotu.  Czytaj komunikat...

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK,
danych dotyczących świadczeniodawcy (numer REGON) u którego wystawiono receptę refundowaną.
Czytaj komunikat...

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż zostały pozytywnie zatwierdzone wnioski niżej wyszczególnionych wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2022 r.
Zobacz...

Czytaj pismo...

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach
Czytaj komunikat NFZ...

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym
Czytaj komunikat...

Komunikat Świętokrzyskiego Oddziału NFZ dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczący podpisywania tekstów jednolitych umów na 2017 rok.
Czytaj komunikat...

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją "pro familiae" i "pro auctore"
Czytaj komunikat...

Komunikat Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na 2017r.
Czytaj komunikat...

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”.
Czytaj komunikat...

W związku z publikacją obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 251.
Więcej informacji...

Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, za styczeń - lipiec 2016r.
Więcej informacji...

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 listopada 2016 roku będzie obowiązywała nowa wersja komunikatu UMX 3.6. Zmiany w komunikacie mają na celu umożliwienie wpisaywania poprawnych danych adresowych, zgodnych z zezwoleniem na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego. 
Czytaj więcej...

 

Świętokrzyski Oddział NFZ i Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska informują, że w siedzibie NFZ w Kielcach oraz w siedzibie KOIA można otrzymać plakat i ulotki (wzór w załączniku nr 1 i załączniku nr 2) zawierające niezbędne informacje dla Pacjenta dotyczące zasad wystawiania recept dla seniorów „75+” (ilość ograniczona).

Zapraszamy.

 

Komunikat operatora systemu SZOI Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Czytaj komunikat...

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia na pismo Ministra Zdrowia dot. refundacji za recepty zrealizowane po zgonie pacjenta.
Czytaj pismo NFZ...

Komunikat Świętokrzyskiego Odziału NFZ dla wnioskodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Czytaj komunikat...

Komunikat Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do świadczeniodawców w sprawie respektowania uprawnień świadczeniobiorców do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzialanyc w aptekach.
Czytaj komunikat NFZ...
Przypominamy, że gotowa informacja do wydrukowania i wywieszenia w aptece znajduje się na stronie KOIA w zakładce "Dokumanty do pobrania" w części "Informacje do wywieszenia w aptece".
Informacja dot. osób obsługiwanych poza kolejnościa w aptece pobierz

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 45 ust. 11 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 roku nr 122 poz. 696 z późn. zm.) „złożenie przez aptekę korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego jest możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu”.
Wzór wniosku do pobrania po zalogowania się do portalu SZOI 

Dzień Otwarty Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ - 25 czerwca 2016r.
Więcej informacji...