SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 CUDZOZIEMCÓW NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ

W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Czytaj dalejSZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 CUDZOZIEMCÓW NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TESTOWANIA TESTAMI ANTYGENOWYMI CUDZOZIEMCÓW NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ

Ministerstwo Zdrowia przypomina o możliwości bezpłatnego testowania w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Czytaj dalejKOMUNIKAT DOTYCZĄCY TESTOWANIA TESTAMI ANTYGENOWYMI CUDZOZIEMCÓW NARODOWOŚCI UKRAIŃSKIEJ

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA SŁUŻB MEDYCZNYCH – INFORMACJA MINISTERSTWA ZDROWIA

  • Post category:WAŻNE!

Obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego oraz osoby zatrudnione i osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Czytaj dalejOBOWIĄZEK SZCZEPIENIA SŁUŻB MEDYCZNYCH – INFORMACJA MINISTERSTWA ZDROWIA

ZMIANA WYSOKOŚCI PODATKU VAT DLA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO – PISMO PREZES NRA DO DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI LEKAMI NFZ

publikujemy pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej kierowane do Iwony Kasprzak, Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące zmiany wysokości podatku VAT dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Czytaj dalejZMIANA WYSOKOŚCI PODATKU VAT DLA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO – PISMO PREZES NRA DO DYREKTOR DEPARTAMENTU GOSPODARKI LEKAMI NFZ

Ważna aktualizacja okresu ważności dla COMIRNATY®, szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)

COMIRNATY®, Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami) Europejski numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu EU/1/20/1528/002, EU/1/20/1528/003, EU/1/20/1528/004 i EU/1/20/1528/005

Czytaj dalejWażna aktualizacja okresu ważności dla COMIRNATY®, szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD SPRAWOZDAWANIA ORAZ WARUNKÓW ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

  • Post category:WAŻNE!

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czytaj dalejZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD SPRAWOZDAWANIA ORAZ WARUNKÓW ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

ZMIANA STAWKI PODATKU VAT: PREZES NRA INTERWENIUJE W SPRAWIE WYDANIA NOWEGO OBWIESZCZENIA REFUNDACYJNEGO

W związku z obniżeniem stawek podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zwróciła się do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego o jak najszybsze wydanie obwieszczenia, które…

Czytaj dalejZMIANA STAWKI PODATKU VAT: PREZES NRA INTERWENIUJE W SPRAWIE WYDANIA NOWEGO OBWIESZCZENIA REFUNDACYJNEGO