OBJAŚNIENIA PRAWNE MINISTRA ZDROWIA DOT. USTAWY „APTEKA DLA APTEKARZA”

Zamieszczamy objaśnienie prawne Ministra Zdrowia powstałe wobec sygnałów o wątpliwościach interpretacyjnych dotyczących tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza”. Zgodnie z objaśnieniem, Minister potwierdza, że sformułowanie „co najmniej 4 aptek ogólnodostępnych” wskazane w art. 99 ust. 3a pkt 1-3 ustawy Prawo farmaceutyczne odnosi się do liczby aptek ogólnodostępnych prowadzonych w kraju.

Czytaj dalejOBJAŚNIENIA PRAWNE MINISTRA ZDROWIA DOT. USTAWY „APTEKA DLA APTEKARZA”