OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMOGÓW, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ LOKAL APTEKI

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.

Czytaj dalejOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMOGÓW, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ LOKAL APTEKI

CZWARTA DAWKA SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 DLA PERSONELU MEDYCZNEGO W NARODOWYM PROGRAMIE SZCZEPIEŃ – KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 10 sierpnia 2022 r. informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u pracowników wykonujących czynności zawodowe w placówkach ochrony zdrowia, w tym aptekach i punktach aptecznych oraz u studentów kierunków medycznych, i którzy otrzymali pełny zalecany schemat szczepienia podstawowego oraz dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19.

Czytaj dalejCZWARTA DAWKA SZCZEPIONKI PRZECIW COVID-19 DLA PERSONELU MEDYCZNEGO W NARODOWYM PROGRAMIE SZCZEPIEŃ – KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 LIPCA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU W PLACÓWKACH OBROTU POZAAPTECZNEGO ORAZ PUNKTACH APTECZNYCH

w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji…

Czytaj dalejROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 LIPCA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU SUBSTANCJI CZYNNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRODUKTÓW LECZNICZYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOPUSZCZONE DO OBROTU W PLACÓWKACH OBROTU POZAAPTECZNEGO ORAZ PUNKTACH APTECZNYCH

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE REALIZACJI SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH I APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

W związku z nadchodzącym sezonem grypowym 2022/2023 i dostępem do szczepień, Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat wskazujący zasady wykonywani szczepień przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych.

Czytaj dalejKOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE REALIZACJI SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE W PODMIOTACH LECZNICZYCH I APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE WYKONYWANYCH PRZEZ FARMACEUTÓW

W związku ze zbliżającym się sezonem grypowym 2022/2023, Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej przygotowało kompendium wiedzy na temat realizacji przez farmaceutów szczepień przeciw grypie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Czytaj dalejINFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE WYKONYWANYCH PRZEZ FARMACEUTÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA BR. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ODBYWANIA PRAKTYKI W APTECE PRZEZ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA BR. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ODBYWANIA PRAKTYKI W APTECE PRZEZ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO

Czytaj dalejOBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA BR. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ODBYWANIA PRAKTYKI W APTECE PRZEZ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO