WAŻNE ! INFORMACJA DLA APTEK DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI DO LEKÓW

W związku z zapytaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczącego problemów w dystrybucji produktów leczniczych zawierających w swoim składzie amoksycylinę/amoksycylinę z kwasem klawulanowym (ale także z innych grup), Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z prośbą o wyeksportowanie listy braków leków z modułu zamówienia – EWD w zakresie realizacji zamówienia na te produkty w hurtowni (ilości zrealizowane i ilości niezrealizowane) i przesłanie ww. listy do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na adres: gif@gif.gov.pl

Czytaj dalejWAŻNE ! INFORMACJA DLA APTEK DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI DO LEKÓW