Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie dyżurów aptek

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece zostało wydane w związku z art. 94 ust. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938).

Czytaj dalejZarządzenie prezesa NFZ w sprawie dyżurów aptek