INFORMACJA DLA APTEK BIORĄCYCH UDZIAŁ PILOTAŻU USŁUG FARMACEUTY W ZAKRESIE ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) zatwierdził projekt naklejki przesłany przez Ministerstwo Zdrowia.

https://www.nia.org.pl/2024/06/13/informacja-dla-aptek-bioracych-udzial-pilotazu-uslug-farmaceuty-w-zakresie-zdrowia-reprodukcyjnego/