KOMUNIKAT Nr II PREZESA KORA

 • Post category:KOIA

Koleżanki, Koledzy, Członkowie KOIA

Zachęcam i zapraszam Was do aktywnego udziału w wyborach samorządowych. Pokażcie swoją postawą, że Wam zależy a jednocześnie będziecie mieć prawo do oceny i analizy tego co robią lub czego nie robią władze KOIA. Wybory to czas, żeby podsumować dotychczasowe działania samorządu, wskazać nowe kierunki i wybrać odpowiedzialnych oraz najlepszych przedstawicieli do pracy w samorządzie. Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska jest Waszą korporacją
i to Wy Członkowie tej Izby powinniście wyznaczać kierunki jej działania angażując się w izbową codzienność.                                                                                                                 Do zobaczenia na wyborach
                                                                                                Pozdrawiam.   Robert Gocał.

 1. W zebraniach rejonowych uczestniczą członkowie izby osobiście.
 2. O przynależności członka Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do poszczególnego rejonu decyduje jego miejsce zamieszkania, a w przypadku zamieszkania poza terenem właściwości Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej decyduje miejsce wykonywania zawodu
 3. Członkowie KOIA będą wpuszczani na salę zgodnie z przynależnością do rejonu po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu lisy obecności.
 4. Kandydatów na delegatów zgłaszają członkowie zebrania ustnie lub na piśmie. Jedna osoba może zgłosić kilku kandydatów. Formularz zgłoszenia
 5. W sytuacji kiedy członek KOIA chce kandydować na delegata, a nie może osobiście  uczestniczyć w wyborach
  w rejonie, kandydaturę może zgłosić inny członek KOIA na piśmie wraz z dołączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 6. Uczestnicy zebrania mają prawo zadawania kandydatowi na delegata pytań, wobec czego jego obecność jest pożądana, jednak jej brak na zebraniu nie pozbawia możliwości uzyskania mandatu delegata.
 7. Liczbę delegatów na okręgowy zjazd aptekarzy, wybieranych z poszczególnych rejonów ustala się na podstawie wytycznych zawartych w uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej.
  Uchwała NRA Nr VIII/22/2022
 8. Delegaci wybrani w wyborach okręgowych spotkają się w dniu 18 listopada 2023 r.
  w Kielcach, gdzie odbędzie się Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej,
  na którym zostaną wybrane nowe władze izby na kolejną IX kadencję;
 9. Każdy członek KOIA otrzyma na adres zamieszkania zawiadomienie o terminie i miejscu zebrania wyborczego
  w swoim rejonie.

Rejon I  (Ostrowiec Św., Starachowice, Opatów, Sandomierz, Staszów) – 23.09.2023r.  godz. 15.00

Rejon II  (Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów, Jędrzejów, Włoszczowa) – 27.09.2023r godz. 17.00

Rejon III  (Kielce, Końskie, Skarżysko Kamienna) – 14.10.2023r.  godz. 15.00