KORA

Kielecka Okręgowa Rada Aptekarska - Posiedzenia 2022rok

Posiedzenie KORA w 2022 roku: 3 lutego, 28 marca, 31 maja, 15 września, 27 października,

KORA 27.10.2022r.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa KORA
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 15 września 2022r.
 5. Wniosek o przedłużenie okresu edukacyjnego – podjęcie uchwał
 6. Sprawozdanie z Posiedzenia NRA
 7. Informacje ws organizacji Zjazdu Sprawozdawczego.
 8. Podjęcie uchwały KORA w sprawie  poparcia inicjatywy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
 9. Sprawy różne.

KORA 15.09.2022r.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa KORA
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 31 maja 2022r.
 5. Sprawozdanie fz Posiedzenia NRA 
 6. Sprawy różne, podsumowanie Szkolenia dla Farmaceutów z dnia 14.09.2022
 7.  

KORA 31.05.2022r.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa KORA
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 28 marca 2022r.
 5. Sprawozdanie z Posiedzenia NRA. 
 6. Omówienie uwag zgłoszonych do Regulaminu OZA 
 7. Sprawy różne.
 8.  

KORA 28.03.2022r.

KORA 28.03.2022r.

Tematyka obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa KORA
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 3 lutego 2022r.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2021. – podjęcie uchwał
 6. Zatwierdzenie prowizorium budżetowego na 2022 rok – podjęcie uchwał.
 7. Informacje ws organizacji Zjazdu Sprawozdawczego.
 8. OROZ – bieżące sprawy
 9. Pomoc dla Ukrainy- propozycje członków KORA
 10. Sprawy różne.
 1.  

KORA 03.02.2022r.

Tematyka obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z Posiedzenia Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
  z dnia 16 grudnia 2021r.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu  Farmaceuty.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie przedłużenia okresu edukacyjnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji Zjazdu Sprawozdawczego.
 5. Sprawozdanie z Posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej.
 6. Kalendarz posiedzeń KORA na 2022rok
 7. Stanowisko Prezydium ws. zwrotów kosztów dojazdów na posiedzenia KORA
 8. Zawiadomienie OROZ do OSA
 9. Sprawy różne.
 1.