Odpowiedzi na pytania (VI – … ) 2024r.

Pytanie 156

16.07.2024r.

Pacjent Polak ma ważną kartę EKUZ wystawioną w Wielkiej Brytanii. Posiada też ubezpieczenie polskie i PESEL polski. Lekarz w Polsce wystawił receptę refundowaną na lek psychotropowy jak dla pacjenta zagranicznego z podaniem danych z karty EKUZ. Czy taką receptę można zrealizować? Czy na takiej recepcie musi być jednak numer PESEL ze względu na fakt, że przepisany jest lek psychotropowy?

Odpowiedź:

W sytuacji gdy osoba wystawiająca receptę wpisała na niej dane widniejące na karcie EKUZ wraz z podaniem symbolu kraju to należy zrealizować ją zgodnie z przepisami o koordynacji. Pacjent traktowany jest jako obcokrajowiec ubezpieczony w Wielkiej Brytanii.

Apteka wraz z zestawieniem refundacyjnym przekazuje  następnie do OW NFZ kserokopię dokumentu uprawniającego do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji tj. karta EKUZ.    Tak, nr PESEL też należy wprowadzić do okienka recepty.

Pytanie 155

16.07.2024r.

Ile opakowań można wydać przy takim sposobie dawkowania: Polfenon 150mg 9op a 20 tabl.   DS2x1x90

Odpowiedź:

W tym wypadku dawkowanie nie jest jednoznaczne. Zgodnie z § 8 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia MZ w sprawie recept należy wydać dwa najmniejsze opakowania refundowane.

Pytanie 154

16.07.2024r.

Recepta miesięczna, Alvesco 160×120 dawek 3 opakowania. Czy można zrealizować codziennie po jednym opakowaniu , mieszcząc się w ważności recepty ?

Odpowiedź:

W pytaniu nie sprecyzowano czy wystawiono receptę papierowo czy elektronicznie. Ze względu na brak dawkowania można wydać dwa najmniejsze opakowania refundowane zgodnie z §  8. ust 1 pkt 4 Rozporządzeniem MZ w sprawie recept.
Ponadto proszę przyjąć poniższe wytyczne.
Recepta papierowa: na 1 recepcie może się znaleźć ilość leku przeznaczona maksymalnie na 120 dni kuracji, obliczona na podstawie podanego sposobu dawkowania.
E-recepta: na 1 recepcie może się znaleźć ilość leku przeznaczona na 360 dni kuracji, przy czym jednorazowo pacjent może wykupić zapas leku na nie więcej niż 120 dni
Jeśli na recepcie rocznej przepisano ilość większą niż na 120- dni kuracji, realizacja recepty na lek przeznaczony na kolejny 120-dniowy okres stosowania jest możliwa po upływie 3/4 okresu, na który zrealizowano receptę. Przy czym zgodnie z art. 96a ust 7ab. Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W związku z powyższym, jeżeli system teleinformatyczny od 1 marca w konkretnym przypadku realizacji recepty nie dokona obliczenia ilości leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w art. 96a ust. 7a i 7aa ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba realizująca receptę nie będzie stosować ograniczenia, o którym mowa w art. 96a ust. 7aa Prawa farmaceutyczny. Chodzi o przepis mówiący, że „kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę”.
Tak więc, w przypadku gdy system nie dokona wyliczenia ilości leku, osoba realizująca receptę nie ma obowiązku weryfikacji kiedy miała miejsce ostatnia realizacja częściowa recepty. 

Pytanie 153

02.07.2024r.

Proszę o informację, skoro od samego początku system P1 miał obliczać ilość leku do wydania tylko dla recept rocznych (dla miesięcznych miał nie wyliczać) to na jakiej podstawie można wydawać większe ilości leków niż na 120 dni wystawione na receptach miesięcznych?

Wiadomo, że system P1 nie będzie obliczał ilości dla recept miesięcznych (tak było mówione od początku), więc pisanie recept rocznych traci sens skoro pacjent może otrzymać ilości leku wystarczające na rok np. w 3 transzach dzień po dniu wypisane na recepcie miesięcznej.

Odpowiedź:

Recepta papierowa: na 1 recepcie może się znaleźć ilość leku przeznaczona maksymalnie na 120 dni kuracji, obliczona na podstawie podanego sposobu dawkowania.

E-recepta: na 1 recepcie może się znaleźć ilość leku przeznaczona na 360 dni kuracji, przy czym jednorazowo pacjent może wykupić zapas leku na nie więcej niż 120 dni
Jeśli na recepcie rocznej przepisano ilość większą niż na 120- dni kuracji, realizacja recepty na lek przeznaczony na kolejny 120-dniowy okres stosowania jest możliwa po upływie 3/4 okresu, na który zrealizowano receptę. Przy czym zgodnie z art. 96a ust 7ab. Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, z wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
W związku z powyższym, jeżeli system teleinformatyczny od 1 marca w konkretnym przypadku realizacji recepty nie dokona obliczenia ilości leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w art. 96a ust. 7a i 7aa ustawy – Prawo farmaceutyczne, osoba realizująca receptę nie będzie stosować ograniczenia, o którym mowa w art. 96a ust. 7aa Prawa farmaceutyczny. Chodzi o przepis mówiący, że „kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę”.
Reasumując, w przypadku gdy system nie dokona wyliczenia ilości leku, osoba realizująca receptę nie ma obowiązku weryfikacji kiedy miała miejsce ostatnia realizacja częściowa recepty. 
Wystawianie recept rocznych ma sens. Pacjent może rozłożyć realizację recept na dłuższy czas. Ma to znaczenie w przypadku wysokiej ceny leku a także zapobiega niepotrzebnemu gromadzeniu leków i nadmiernej refundacji (w przypadku zmiany leku).

Pytanie 152

02.07.2024r.

Coflex tlc calamine 6 opk dawkowanie 1×1 , czy jest prawidłowe?

Odpowiedź:

Preparat CoFlex TLC Calamine jest wyrobem medycznym i w jego przypadku na recepcie powinien znaleźć się sposób stosowania. Przepisy nie definiują co oznacza „sposób stosowania”. W § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z 6 lutego 2023 r. pojawia się natomiast definicja sposobu dawkowania i posługując się literalnie jego definicją wyroby medyczne do stosowania na skórę podlegają przepisom ogólnym wynikającym z § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie recept – musi być podana częstotliwość i ilość jednostek stosowania. W przypadku braku jednej z informacji należy wydać maksymalnie 2 najmniejsze opakowania z wykazu. W tym wypadku jest podana częstotliwość i ilość jednostek 1(raz dziennie)x 1 (opatrunek). Zatem możliwe jest wydanie przepisanej ilości 

 

Pytanie 151

02.07.2024r.

RP. CLEXANE 0,6ML 3 OP. D.S. 1 AMPUŁKOSTRZYKAWKA WIECZOREM. CZY MOŻNA WYDAĆ 3 OPAK?

Odpowiedź:

Opakowanie zawierające 10 amp-strz. jest jedynym znajdującym się w Obwieszczeniu MZ Leków Refundowanych (jedynym refundowanym). W dawkowaniu wyraźnie mamy informację 3 opakowania. Dawkowanie określa podanie całej zawartości amp.-strz. wieczorem. Wydajemy całość

Pytanie 150

02.07.2024r.

Co w sytuacji kiedy pacjent receptę roczną wystawioną 16.05.2024 rozpoczął po terminie -dnia 17.06.2024. Recepta wystawiona na 3 op Polpril 10 x 28tabl.
System liczy że zostało do wydania 1 op i 24 tabletki oraz blokuje wydanie drugiego op leku.

Odpowiedź:

Zgodnie z ostatnimi zmianami powinniśmy stosować się do informacji, które SIM przekazuje nam w kontekście ilości leku możliwą do wydania. Odpowiedzialność za tą “podpowiedź” bierze CeZ. Można odznaczyć weryfikację SIM ale wtedy osoba wydająca bierze odpowiedzialność za ewentualne zmiany co do wydanej ilości.

Pytanie 149

02.07.2024r.

Urgoclean AG 20×15 opatrunek- 4op S 1-0-1 Czy można wydać całość

Odpowiedź:

Dawkowanie 1-0-1 określa i częstotliwość i ilość czyli 1 plaster (cały) rano – O – 1 plaster (cały) wieczorem. Możemy wydać całość

Pytanie 148

02.07.2024r.

Berodual 20ml płyn do inh. – 6op po 1 but 20ml S – 5ml codziennie okres dawkowania 24dni Ile wydajemy – w Chpl max dawka dobowa 4ml

Odpowiedź:

Dawkowanie zgodne. Możemy wydać całość. W przypadku wątpliwości można skontaktować się z lekarzem.

Pytanie 147

02.07.2024r.

CZY MOŻNA WYDAĆ LEK TREXAN NEO 10mg 1op 100tbl D s 1x20mg na tydzień data wystawienia 26.03.2024 data realizacji do 26.03.2025 czy można wydać lek 18.06.2024?odpłatność R

Odpowiedź:

Z dawkowania wynika 2 tabl. na tydzień. Nie ma na rynku żadnego innego opakowania refundowanego występującego na listach leków refundowanych ogłaszanych w oobwieszczeniach Prezesa NFZ. Wydajemy zatem najmniejsze zarejestrowane opakowanie refundowane.

Pytanie 146

02.07.2024r.

Soloxelam 7,5mg 1 op po 4 strzykawki R D.S 1 tuba jednorazowo midazolam 30mg Można całe opakowanie ?

Odpowiedź:

Wszystkie dane są opisane prawidłowo. Wydajemy całość.

Pytanie 145

02.07.2024r.

Czy zmieniło się coś w sprawie wystawiania recept papierowych na dziecko i seniora? Czy lekarz rodzinny pediatra może wypisac papierową receptę że zniżka DZ?

Odpowiedź:

Receptę z uprawnieniem DZ można wypisać na podstawie e-recept jak i recept papierowych (np. gdy brak jest dostępu do systemu informatycznego).

Pytanie 144

02.07.2024r.

Melodyn 30mg 3op po 5 plastrów R D.S 1,5 plastra co 3dni, 1x3dni E-mail *: podsiadladaria@gmail.com Treść pytania Pacjent mówił ze przyjmuje 1,5 plastra. Czy w tym przypadku wybieramy mniej korzystne dawkowanie i wydajemy 3 op, czy błędne i 2 op ? Sumaryczna liczba substancji dobrze.

Odpowiedź:

Dawkowanie powinniśmy potraktować jako kontynuacje czyli mamy 1,5 plastra, podawany raz na trzy dni (1x 3 dni). Ilość substancji czynnej potwierdza możliwość wydania wszystkich opakowań.

Pytanie 143

02.07.2024r.

Pulmicort 0,125/ml 3op po 20 poj R D.S 1-0-1 Czy przy takim dawkowaniu przyjmujemy 1 pojemnik ?  Czy nieprecyzyjne ?

Odpowiedź:

Dawkowanie i opis leku są precyzyjne. Opakowanie zawiera 20 pojemników (ampułek) z lekiem; dawkowanie – 1 ampułka rano i 1 wieczorem. Wydajemy wszystkie opakowania.

Pytanie 142

02.07.2024r.

Proszę o pomoc na wielu receptach pojawił się zapis np po 1szt po 2 szt bez podania ilości tabletek czy dawek leku, ile op można wydać? np. flixotide aer 50mcg 2op po 1szt. ds 4×1 R zyrtec krople 3op po 1 szt ds 3x 10 kropli odpłatność 30% ins. novorapid 2op po 1 szt. ds. 22j-0-0 milurit 100mg 3op po 1szt 50tbl ds 3×1

Odpowiedź:

Niektóre programy do wystawiania recept z których korzystają lekarze są tak skonfigurowane, że ilości lub pojemności leków są opisywane w sztukach . W takich sytuacjach jeżeli system  prawidłowo określił  EAN leku refundowanego, możemy wydać tyle opakowań refundowanych, ile wynika to z dawkowania. W przypadku wątpliwości zawsze możemy skorzystać z zapisu z rozporządzeniu MZ w sprawie recept, że jeśli nie wpisano wielkości opakowania wydaje się najmniejsze refundowane.

Pytanie 141

28.06.2024r.

Czy można zamieniać Xarelto tabl. powlekane na odpowiedniki w postaci kaps?

Odpowiedź:

O definicji zamiennika oraz możliwości jego wydania mówią przepisy prawa: Zgodnie z art. 15 ust. 8 Prawa farmaceutycznego odpowiednikiem referencyjnego produktu leczniczego jest produkt leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, taką samą postać farmaceutyczną, jak referencyjny produkt leczniczy, i którego biorównoważność wobec referencyjnego produktu leczniczego została potwierdzona odpowiednimi badaniami biodostępności. Natomiast ust 10 mówi, że różne postacie farmaceutyczne doustne o natychmiastowym uwalnianiu uważa się za tę samą postać farmaceutyczną.
Zgodnie z art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odpowiednik – w przypadku leku – oznacza lek zawierający tę samą substancję czynną oraz mający te same wskazania i tę samą drogę podania przy braku różnic postaci farmaceutycznej.

Zgodnie § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

7.Dopuszcza się wydanie z apteki produktu leczniczego o:
2) postaci innej niż określona na recepcie, pod warunkiem że nie wpłynie to na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktu leczniczego.

Dodatkowo:

Ust. 8. Wydanie produktu leczniczego w sposób określony w ust. 7 jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody osoby odbierającej produkt leczniczy.

Ust 10. Zmiany, o których mowa w ust. 7, odnotowuje się w Dokumencie Realizacji Recepty.
W przypadku wątpliwości należy porównać zapis z ChPL pkt 5.2 obu produktów leczniczych. Jeśli dane farmakokinetyczne są zgodne to zamiana jest możliwa.
Ponadto odsyłamy do komunikatu MZ w tej sprawie : https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-odpowiednikow-doustnych-lekow-przeciwzakrzepowych-nowej-generacji.

Pytanie 140

28.06.2024r.

Dermovate roztwór na skore 0,5mg/ml 50% 2op po 1 szt D.S 2x1dawka Ile można wydać ? Czy jako dawka uznajemy 0,5mg/ml czyli 1 ml ?

Odpowiedź:

Można wydać 2 opakowania przyjmując, że dawkowanie „2×1 dawka” dotyczy 1 ml, zgodnie z przepisaną dawką leku – 0,5mg/ml. W tym wypadku 2 opakowania leku wystarczą na 50 dni stosowania

Pytanie 139

28.06.2024r.

Seebri Breezhaler proszek do inh kaps twardej 44 microgramy/ dawkę 90 op. po 1 szt D.S. 1×1 szt przez 90 dni czy mozna wydac ? i jesli tak to ile ?

Odpowiedź:

Niektóre programy do wystawiania recept z których korzystają lekarze są tak skonfigurowane, że ilośći lub pojemności leków są opisywane w sztukach np. 90 op. po 1 szt. tak jak w omawianym przypadku. W takich sytuacjach jeżeli system  prawidłowo określił  EAN leku refundowanego, możemy wydać wszystkie 3 opakowania refundowane uznając 90 op. po 1 szt. jako 3 opakowania refundowane po 30 sztuk w opakowaniach.
W przypadku wątpliwości zawsze możemy skorzystać z zapisu z rozporządzeniu MZ w sprawie recept, że jeśli nie wpisano wielkości opakowania wydaje się najmniejsze refundowane.

Pytanie 138

17.06.2024r.

Hitaxa 0,5mg/ml 2op po 1szt 30% D.S 3 x3,5ml. Czy możemy wydać z takim opisem opakowań ? Czy wydajemy 1 najmniejsze czyli 60ml (ale to już bez zniżki )

Odpowiedź:

Wskazano prawidłowy EAN leku refundowanego, niektóre programy do wystawiania recept wskazują 1szt zamiast ilości tabl lub pojemności; 
Możemy wydać 2op refundowane uznając 2op po 1 szt po 150 ml
Dodatkowo za takim rozumowaniem przemawia zapis z rozporz. MZ w sprawie recept, że jeśli nie wpisano wielkości opakowania wydaje się najmniejsze refundowane

Pytanie 137

17.06.2024r.

1) Rp miesięczna Letrox 75mg x 50tabl 2op dawkowanie: 1/2tabl rano na czczo. Czy możemy wydać dzień po dniu po 1op? Czy 1op (max na 120dni dawkowania) i zamykamy rp?
2) Rp miesięczna Gensulin N 10wkł a 3ml dawkowanie: 1x16j. Wydajemy 6amp na 120dni i zamykamy rp czy możemy wydać 4amp kolejnego dnia?

Odpowiedź:

1.tak możemy wydać po 1 op w 2 realizacjach w przeciągu 30dni

2.możemy wydać po 1 op 5amp w 2 realizacjach w przeciagu 30dni 

Pytanie 136

17.06.2024r.

Encorton 20mg 1op 20tabletek R D.S. 4 na raz. Można wydać 1 op ?

Odpowiedź:

Tak, wydajemy 1 op.

Pytanie 135

17.06.2024r.

Nodofree Combi 3 butelki po 5ml R D.S 1×1 OL. Czy można wydać 3op zamiennika Rozacom ze względu na ważność po otwarciu ?

Odpowiedź:

Taka zamiana nie jest korzystna, nie zalecam. Najlepiej poprosić lekarza o nowa receptę: 3 butelki po 5 ml zawierają nie mniej niż 315 kropli wg deklaracji producenta z 19.10.2023 ; z dawkowania wynika 1 kropla dziennie czyli 1 butelka wystarczy na 105 dni- ale data ważności od otwarcia 90 dni. Wg powyższego 1 butelka wystarczy pacjentowi na ok 3mce; wydając mu lek ważny 28 dni od otwarcia pozbawiamy go kolejnych 2 mcy terapii. Poza tym warto zwrócić uwagę na kwestię dodanych środków konserwujących, czy nie wpłyną na stan oka np.po operacji.

Pytanie 134

17.06.2024r.

Ketrel tabletki powlekane 25 mg  2 op. po 30 tabl. (poj.)   D.S. 1 x dziennie 2 tabl. przez 30 dni (rano: 2 tabl.) niezależnie od posiłku doustnie 0-0-1. Ryczałt
Ile opakowań leku można wydać w tej sytuacji?

Odpowiedź:

Uznajemy dawkowanie za błędne,  wydajemy 2 najmniejsze opakowania refundowane, czyli 2×30 tabl

Pytanie 133

14.06.2024r.

Recepta roczna, Megace 3 op, dawkowanie 3x łyżka przez 1 dzień ?

Odpowiedź:

Można wydać 1op. Zapis dawkowania sugeruje kurację jednodniową. Pacjent powinien mieć wystawiona receptę z zapisem ” 3 x łyżka na dobę”.

Pytanie 132

14.06.2024r.

Megace 4 opak a 240 ml DS : 20 ml 1 x 1 ile można wydać?

Odpowiedź:

W mojej ocenie lekarz chce podać pacjentowi 800mg jednorazowo. 4op mieszczą się w 120 dniach. Dawkowanie jest prawidłowe. Należy je odczytać: “raz dziennie jedno podanie w ilości 20 ml”

Pytanie 131

14.06.2024r.

Nodofree Combi 3 but. a 5ml D.S 1 x OP/OL Czy przy takim dawkowaniu mogę wydać na zniżkę
Recepta wypisana na “S” ? Czy musi być wypisane,że 1 X1 kropla OP/OL? Dodatkowo
Nodofre Combi 1 but. a 5 ml nie dostępne w hurtowni

Odpowiedź:

Dawkowanie powinno mieć zapis mówiący, jaka ilość leku i z jaką częstotliwością ma być zastosowana przez pacjenta, np. 1 × 1 OP/OL Można wydać 2 najmniejsze opakowania

Pytanie 130

07.06.2024r.

Czy inj. Natrii chlorati isotonica Polharma 5 ml i 10ml można wyceniać ryczałtowo przy wykonaniu kropli do oczu 0.01% atropini?

Odpowiedź:

Oczywiście można. Reguluje to Rozporządzenie z 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych. Załącznik tego rozporządzenia określa w pozycji 12:

Pytanie 129

07.06.2024r.

Trulicity 4,5mg/0,5 ml 2 op po 2 wstrz. a 0,5ml DS. 1 x dziennie 1 j.m rano do końca opakowania podskórnie, Czy takie dawkowania uprawnia do wydania 2 op tego leku

Odpowiedź:

Opakowanie leku zawiera 2 wstrzykiwacze półautomatyczne. Dawkowanie jasno określa 1 wstrzykiwacz dziennie do końca opakowania. Nie ma przeciwskazań do zakwestionowania wydania drugiego opakowania.

Pytanie 128

07.06.2024r.

Czy możliwa jest realizacji recepty: Rp Cosopt krople 6 op po 5 ml D.s. 2 x dziennie po 0.25 ml przez 60 dni Recepta zniżkowa

Odpowiedź:

Tak, jest możliwa.  Dawkowanie jest przepisane w ml a nie w kroplach. System do wystawiania e-recept tak wylicza dawkowanie (w jednostkach w jakich lek występuje)
Pacjenta dopytać proszę czy wie jak stosować lek. 

Pytanie 127

07.06.2024r.

Systen 50 3op po 6 plastrów 30% DS 2×1 / na tydzień Wydać całość ? Czy dawkowanie jest prawidłowe ?

Odpowiedź:

Można. Dawkowanie opisuje schemat dawkowania 2 plastrów na tydzień. Kuracja na9 tygodni stosowania.

Pytanie 126

07.06.2024r.

E recepta roczna Kaldyum kaps. przedł.uwaln.twarde 600 mg 3 op. po 100 kaps. Okres dawkowania: 150 dni D.S. 150 dni codziennie doustnie S: 1X1 1 kaps. (Rano) 1 kaps.( wieczorem ). Ile mogę wydać?

Odpowiedź:

Można spokojnie przyjąć to dawkowanie (2 kaps. dziennie przez 150 dni) zwłaszcza że jest to lek o odpłatności 100%.

Pytanie 125

07.06.2024r.

Atrovent N aer 2 op , po 200 dawek, DS 3 x 2 dawki przez 66 dni, czy nożna wydać 2 op? Biorąc pod uwagę, że Atrovent N aerozol 200 dawek to dostepne NZO

Odpowiedź:

System wyliczył 396 dawek kuracji. Można wydać tylko 1 opakowanie refundowane

Pytanie 124

07.06.2024r.

E-recepta  Heparegen 100 szt Dawkowanie :  33 dni stosowania 1tabl rano 1 tabl w południe 1 tabl wieczorem . Moje pytanie czy mogę wydać 100 tabletek czy 90 tabletek ?

Odpowiedź:

System wyliczył 99 tabl. na cały okres stosowania. W przypadku leku refundowanego nie można byłoby wydać opakowania pełnego opakowania 100 tabl. cPonieważ jest to lek o odpł. 100% (zakładam, że nie ma uprawnień dodatkowych np. IB), nie będzie dużym nadużyciem wydanie pełnego opakowania i umieszczenie stosownej adnotacji w uwagach podczas realizacji lub retaksacji recepty.

Pytanie 123

07.06.2024r.

Na jaki okres stosowania leków może przepisać pielęgniarka receptę roczną na leki. Było 6 miesięcy , czy coś się zmieniło?
Mamy wnioski na pieluchomajtki wystawione w styczniu na rok przez pielęgniarkę. Na jaki okres pielęgniarka może przepisać takie wnioski.

Odpowiedź:

  1. Pielęgniarki i położne w ramach własnej ordynacji mogą przepisać maksymalnie na 180 dni kuracji.
  1. Osoby uprawnione do wypisywania zleceń mogą je przepisać na 12 miesięcy. Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz wykaz osób uprawnionych do ich wypisywania określa rozporządzenieMZ z 13 października 2023 r..

Pytanie 122

07.06.2024r.

1.Opatrunek Aquacel Foam 25x30cm 5op po 1 szt. ds zewnętrznie na owrzodzenie okolic biodra co 3 dni odpłatność B ile plastrów można wydać ze zniżką?

2. Matrifen 25 2op ds. plaster co trzy dni ds 1x zmiana plastra co trzy dni czy można wydać narkotyk?

Odpowiedź:

  1. Można wydać dwa plastry na zniżkę. Brak informacji ile plastra co 3 dzień należy użyć.
  2. Informacje w dawkowaniu opisują, że naklejamy lub zmieniamy cały plaster co trzy dni. Jeżeli jest podana ogólna ilość subst. psychotropowej recepta prawidłowa.