Ubezpieczenie OC dla członków Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
 

Informujemy, że członkowie Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej zostali objęci Ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej na kolejny 2023 r.

Ubezpieczenie jest opłacane bezpośrednio przez Kielecką Izbę Aptekarską, w ramach składek opłacanych przez farmaceutów.
Numer umowy (polisy): 436000206892
Przypominamy, że ubezpieczenie obejmuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem zawodu farmaceuty
i pokryje szkody osobowe i rzeczowe związane z:

– wydaniem leku,
– przygotowaniem leku recepturowego,
– opieką farmaceutyczną (w rozumieniu art. 2a ust 1 pkt 7 Ustawy o izbach aptekarskich).
Pełny zakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie: 100 000 PLN
Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia: 3 000 000 PLN
Ubezpieczenie nie posiada żadnych franszyz oraz udziału własnego w szkodzie, co oznacza pełną odpowiedzialność Ubezpieczyciela do wyznaczonego limitu na jedno zdarzenie.

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] – Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela – ERGO HESTIĘ.

ZGŁASZANIE SZKÓD – możliwości są następujące:
– Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem 801 107 107, 58 555 55 55;
– pisemnie drogą faksową 58 555 60 61;
– pisemnie na adres „Biuro Likwidacji Szkód, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Hestii 1, 80-371 Sopot”;
– pisemnie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela