Relacja z warsztatów szkoleniowych: Postepowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia

  • Post category:KOIA

W dniu 15 maja 2024r. w Siedzibie KOIA odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu udzielania pomocy w stanach nagłych.
Tematyka warsztatów była szeroka:

  • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
  • “Łańcuch przeżycia” i rola osoby udzielającej pierwszej pomocy
  • Ocena stanu poszkodowanego
  • Metody udrażniania dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej
  • Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
  • Postępowanie w przypadku zakrztuszeń.
    Uczestnicy mogli w praktyce zapoznać się z urządzeniem AED, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz przećwiczyć jak postępować w przypadku zakrztuszeń.