Składki

Składki

Miesięczna składka członkowska wynosi:

– 55 zł – farmaceuta wykonujący zawód

– 25 zł – farmaceuta niewykonujący zawodu przez okres powyżej 30 dni

Należności z tytułu składki uiszcza się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc.

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska przypomina o terminowym regulowaniu składek członkowskich.

Konto bankowe


Alior Bank, nr konta:
46 2490 0005 0000 4500 8182 5064

KASA CZYNNA

 Pon. - Pt. od 8.00 do 15.00