Prezydium KORA

POSIEDZENIA

07.02.2024 Posiedzenie Prezydium

Omawiane sprawy:

1. Wniosek WIF o wydanie opinii o kandydacie na kierownika  apteki ogólnodostępnej  
3. Podanie farmaceuty o  wpis na listę członków KOIA – 1 wniosek
4. Podanie farmaceuty o skreślenie z listy członków KOIA – 1 wniosek
6. Sprawy różne 

21.02.2024 Posiedzenie Prezydium

Omawiane sprawy:

 Wniosek WIF o wydanie opinii o kandydacie na kierownika  apteki ogólnodostępnej  
3. Podanie farmaceuty o  wpis na listę członków KOIA – 1 wniosek
4. Podanie farmaceuty o skreślenie z listy członków KOIA – 1 wniosek
6. Sprawy różne 

10.01.2024 Posiedzenie Prezydium

Omawiane sprawy:

1. Wniosek WIF o wydanie opinii o kandydacie na kierownika  apteki ogólnodostępnej  
3. Podanie farmaceuty o  wpis na listę członków KOIA – 1 wniosek
4. Podanie farmaceuty o skreślenie z listy członków KOIA – 1 wniosek
5. Pismo Starostwa Powiatowego dotyczące opiniowania harmonogramu dyżurów 
6. Sprawy różne 

24.01.2024 Posiedzenie Prezydium

Omawiane sprawy:

Wniosek WIF o wydanie opinii o kandydacie na kierownika  apteki ogólnodostępnej  
3. Podanie farmaceuty o  wpis na listę członków KOIA – 1 wniosek
4. Podanie farmaceuty o skreślenie z listy członków KOIA – 1 wniosek
5. Pismo Starostwa Powiatowego dotyczące opiniowania harmonogramu dyżurów 
6. Sprawy różne