Pismo do Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

  • Post category:KOIA

Prezydium KORA skierowało pismo do Pani Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w celu wypracowania wspólnych rozwiązań w celu wypracowania wspólnych rozwiązań ułatwiających wystawianie i realizację recept,  do czasu wejścia w życie systemu teleinformatycznego, który przejmie zadania prowadzenia obliczeń potrzebnej ilości leku jaką należy wydać pacjentowi.

Pismo przekazano również do Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.