“Porozmawiaj z Farmaceutą” – cykl spotkań z pacjentami

  • Post category:KOIA

Spotkania odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi pacjentów na występujące coraz powszechniej zjawisko polipragmazji.
Niekontrolowane i nadmierne przyjmowanie leków może prowadzić do niewłaściwych oddziaływań i wystąpienia powikłań.

Podczas spotkania pacjenci mogą skorzystać z porad farmaceutów w zakresie przyjmowania leków, suplementów
i mogących wystąpić w wyniku tego niekorzystnych interakcji.

Jako farmaceuci chcemy pokazać, że prowadzone konsultacje to elementy szeroko pojętej opieki farmaceutycznej, króre dają większe możliwości optymalizacji farmakoterapii. 
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i okazanych wyników badań farmaceuta zbiera informacje od pacjenta na temat przyjmowanych leków, schematu dawkowania, samopoczucia po ich zażyciu.  

Na kolejnym spotkaniu pacjent otrzymuje przygotowana przez farmaceutę analizę i wskazówki jak postępować, by farmakoterapia jaką stosuje była najbardziej skuteczna.

Spotkania te cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pacjentów.

Z ramienia Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej dotychczas  konsultacje przeprowadzali:
dr n. farm. Ewa Bartusiak – Szcześniak, mgr. farm. Kamila Klimczyk, mgr farm. Anna Głuch, mgr. farm. Radosław Wesołek

Za ogrom włożonej pracy składamy serdeczne podziękowania.