Zawiadomienie o zabezpieczenie produktu leczniczego…

  • Post category:KOIA

Jak zawiadomić WIF o o zabezpieczeniu produktu leczniczego zepsutego, sfałszowanego lub któremu upłynął termin ważności, zawierającego w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1?

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach można pobrać aktualny druk Zawiadomienia o zabezpieczenie produktu leczniczego zepsutego, sfałszowanego lub któremu upłynął termin ważności, zawierającego w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.
Zakładka „Dokumenty” – punkt 17 i 18
https://www.wifkielce.stronabip.pl/p,35,dokumenty
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1